Lærerplaner

Mit mål er at give barnet den bedste start på livet.
For at skabe de bedste forudsætninger for et godt børne miljø, hvor barnet trives og udvikles, møder jeg barnet med en anerkendende tilgang, hvor jeg ser og respektere barnet for dets forskelligeheder og tager udgangspunkt i barnets kompetencer.

I min pasningsordning vil der kun være 3-4 børn indskrevet, for at skabe den tid og ro, som det lille barn har behov for. På den måde kan jeg skabe en hverdag med optimale muligheder for leg, læring og udvikling. Dog vil der i korte overgangsperioder kunne være 5 børn indskrevet. 
Som privat børnepasser er en af de mange fordele, at jeg kan planlægge dagen efter hvad "mine" børn har brug for. Er de mandags trætte, kan vi tage en rolig dag med kreativitet, rolig lege, massage eller fodbad (afhængig af alder på børnene). Er de fulde af krudt tager vi f.eks. i Gyngemosehallen og bruger hele kroppen eller hopper i vandpytter og løber om kap. 
Jeg arbejder med tanke på de pædagogiske lærerplaner, som de også arbejder efter i vuggestuerne. Hvor barnet bliver udfordret udfra 6 læreplanstemaer som har fokus på:
       
       Alsidig personlig udvikling
       Kommunikation og sprog
       Krop, sanser og bevægelse
                            Kultur, æstetisk og fællesskab

       Natur, udeliv og science
                            Social udvikling

       
I dagligdagen deltager børnene i praktiske gøremål, så som at rydde legetøj op, dække bord, feje efter maden, hjælpe de minder børn med at hente nusseklud o.s.v. Det styrker børns selvværd og selvfølelse, at føle sig som en vigtig og uundværlig del af fællesskabet. Hvor barnet føler, at netop dèt barnet bidrager med, er vigtigt for, at dagen forløber godt. Der er tid til at børnene øver sig i selv at tage tøjet af og på efter lur. Hver gang de har lært sig en ny færdighed, vokser deres selvværd.