Privat Børnepasser

Som privat børnepasser er jeg ikke ansat af kommunen, men selvstændig. Jeg og min bolig er godkendt af kommunen, på samme måde som en kommunal dagplejer. Der bliver ført tilsyn med børnenes trivsel og udvikling af den kommunale dagplejepædagog 3 gange om året.


Jeg modtager børn fra 10 mdr. og op efter. Jeg ser helst at barnet bliver hos mig til det skal i børnehave, den måned hvor det fylder 3 år. Både for jeres barn skyld (det ikke skal have flere skift) og for min børnegruppe. "Mine børn" er en glad og harmonisk børnegruppe, der er meget glade for hinanden.

For at jeres barn kan blive optaget i min privat pasningsordning, skal I være tilbudt kommunal dagplejeplads eller vuggestueplads. Det vil sige, at når I bliver tilbudt en plads, skal I takke nej til den og oplyse mig, som børnepasser til jeres barn. Hvis jeres barn allerede er i kommunal dagpleje eller vuggestue, skal I opsige pladsen hos den kommunale pladsanvisning og fortælle, at I ønsker at bruge min private pasnings-ordning i stedet. Sammen udfylder vi et ansøgningsskema, som jeg har liggende. Ligeledes får I udleveret en kontrakt af mig, om rammerne for min private pasningsordning. Den skal underskrives inden opstart. Jeg mailer den underskrevne kontrakt til pladsanvisningen i kom-munen. 

Måneden forud hvor jeres barn bliver 3 år, skal det starte i børnehave. I skal huske, at skrive jeres barn op til børnehave hos pladsanvisningen, når I starter hos mig. 


I opfordres til at kontakte kommunens pladsanvisning i god tid, for at høre, om der er plads til jeres barn i jeres valgte børnehave.

Jeg har også børn fra andre kommuner end Gladsaxe Kommune.