Lovgivningen


Pasningsordningen fungerer i henhold til dagtilbudsloven (LBK nr. 167 af 20. jan 2015, afsnit V).-
Kommunen fører tilsyn med dagplejen jf. paragraf stk. 78. Der ydes kommunalt tilskud if. paragraf stk. 80-85.

Som privat børnepasser er jeg ikke ansat af kommunen, men selvstændig. Jeg og min bolig er godkendt af kommunen, på samme måde som en kommunal dagplejer. Der bliver ført tilsyn med børnenes trivsel og udvikling af den kommunale dagplejepædagog.

Jeg modtager børn fra 10 mdr. og opefter. Jeg ser gerne, at barnet bliver, indtil det skal starte i børnehave, når det fylder 3 år. Både for jeres barns skyld og for min børnegruppen.

For at jeres barn kan blive optaget i min private pasningsordning, skal I være tilbudt kommunal dagplejeplads eller vuggestueplads. Det vil sige, at når I bliver tilbudt en plads, skal I takke nej til den og oplyse mig, som børnepasser til jeres barn. Hvis jeres barn allerede er i den kommunale dagpleje eller vuggestue, skal I opsige pladsen hos den kommunale pladsanvisning og fortælle, at I ønsker at bruge min private pasningsordning i stedet. Sammen udfylder vi et ansøgningsskema, som jeg har liggende. Ligeledes underskriver I en kontrakt, om rammerne for min private dagpleje. Den underskrevne kontrakt, mailer jeg til kommunen.